نکات ماوس

نکات

راهنمای خرید ماوس

نوشته شده در تاریخراهنمای خرید ماوس

طرز کار ماوس های نوری یا اپتیکال

نوشته شده در تاریخطرز کار ماوس های نوری یا اپتیکال

بیشتر درباره ماوس بدانیم

نوشته شده در تاریخبیشتر درباره ماوس بدانیم

درباره ماوس های گیمینگ

نوشته شده در تاریخدرباره ماوس های گیمینگ

نشانگر ماوس را راحت بیابید

نوشته شده در تاریخنشانگر ماوس را راحت بیابید

کنترل نشانگر ماوس با حرکات سر در ویندوز

نوشته شده در تاریخکنترل نشانگر ماوس با حرکات سر در ویندوز

درباره ماوس چه می دانید ؟

نوشته شده در تاریخدرباره موس چه می دانید ؟

سندروم تونل کارپال و استفاده غلط از ماوس

نوشته شده در تاریخسندروم تونل کارپال و استفاده غلط از ماوس

ماوس یا موس ؟

نوشته شده در تاریخماوس یا موس ؟

مواظب باشید درست استفاده کنید!

نوشته شده در تاریخمواظب باشید درست استفاده کنید!

قرارگیری ماوس و کیبورد

نوشته شده در تاریخقرارگیری ماوس و کیبورد

میز ارگونومیک

نوشته شده در تاریخمیز ارگونومیک

نکات مهم کار با کامپیوتر

نوشته شده در تاریخنکات مهم کار با کامپیوتر

مانیتور و زاویه دید

نوشته شده در تاریخمانیتور و زاویه دید

صندلی ارگونومیک

نوشته شده در تاریخصندلی ارگونومیک

ارگونومی رایانه

نوشته شده در تاریخارگونومی رایانه

میانبرها با استفاده از ماوس

نوشته شده در تاریخمیانبرها با استفاده از ماوس

تفاوت موس های گیمینگ با دیگر موس ها

نوشته شده در تاریختفاوت ماوس های گیمینگ با دیگر ماوس ها

اسکرول ماوس

نوشته شده در تاریخاسکرول ماوس

پیشنهاد استفاده از ماوس های نوری

نوشته شده در تاریخپیشنهاد استفاده از ماوس های نوری

دست خود را ورزش دهید

نوشته شده در تاریخدست خود را ورزش دهید

پیشنهاد استفاده از ماوس پد طبی

نوشته شده در تاریخپیشنهاد استفاده از ماوس پد طبی

چرا از ماوس نوری استفاده کنیم ؟

نوشته شده در تاریخچرا از ماوس نوری استفاده کنیم ؟

کلیک منفرد به جای دو بار کلیک

نوشته شده در تاریخکلیک منفرد به جای دو بار کلیک

هشدارهایی درباره ماوس

نوشته شده در تاریخهشدارهایی درباره ماوس

کاهش يا افزايش سرعت غلتک ماوس

نوشته شده در تاریخکاهش يا افزايش سرعت غلتک ماوس

ترفند رفع کندی ماوس هنگام بازی در ویندوز 8.1

نوشته شده در تاریخترفند رفع کندی ماوس هنگام بازی در ویندوز 8.1

تغییر کلیک ماوس

نوشته شده در تاریختغییر کلیک ماوس برای افراد چپ دست

نمایش گزینه مخفی در منوی باز شونده ویندوز

نوشته شده در تاریخنمایش گزینه مخفی در منوی باز شونده ویندوز

بستن زبانه مرورگر وب با کلیک وسط

نوشته شده در تاریخبستن زبانه مرورگر وب با کلیک وسط

استفاده امن از ماوس

نوشته شده در تاریخاستفاده امن از ماوس

تعریف کلیدهای ماوس به دلخواه

نوشته شده در تاریختعریف کلیدهای ماوس به دلخواه

تمرین دست

نوشته شده در تاریختمرین دست

انتخاب متن به صورت عمودی

نوشته شده در تاریخعمودی انتخاب کردن یک متن

جستجوی یک کلمه در گوگل با ماوس

نوشته شده در تاریخجستجوی یک کلمه در گوگل با ماوس

کپی کردن با استفاده از کلیک ماوس

نوشته شده در تاریخکپی کردن با کلیک ماوس

باز کردن یک لینک در تب جدید

نوشته شده در تاریخباز کردن یک لینک در تب جدید

انتخاب چند قسمت از یک متن

نوشته شده در تاریخانتخاب چند قسمت از یک متن به صورت همزمان

انتخاب چند آیتم

نوشته شده در تاریخانتخاب چند مورد از یک لیست با هم

کپی کردن متن

نوشته شده در تاریخانتخاب متن جهت کپی

تغییر اندازه صفحه

نوشته شده در تاریخبزرگ / کوچک کردن صفحات

صفحه قبل / بعد

نوشته شده در تاریخبازگشت به صفحه قبل / رفتن به صفحه بعد در صفحات وب

انتخاب کل متن با کلیک ماوس

نوشته شده در تاریخانتخاب کل متن با کلیک ماوس

بزرگ / کوچک نمایی

نوشته شده در تاریخبزرگ / کوچک نمایی با استفاده از کلید کنترل و ماوس